Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Tämä on Morben Desingn henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

 

1. Rekisterinpitäjä

Morben Design / Jasmin Räsänen
Kalevalankatu 30
76100 Pieksämäki
Finland
 
morbendesign@gmail.com
 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jasmin Räsänen. morbendesign@gmail.com, +358451717038
 

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
Rekisterinpitäjän oikeutettu etu: asiakassuhde

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakas suhteen ylläpito ja markkinointi.

Tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin

 

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi, osoite, sähköposti osoite.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee  lähettää kirjallisesti 

rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee  lähettää kirjallisesti 

rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Google Analytics

 

 

Verkkosivustomme käyttää Googlen toimittamaa Google Analytics -palvelua. Google Analytics käyttää tietokoneellesi tallennettuja evästeitä ja mahdollistaa verkkosivustomme käyttösi analysoinnin.

 

Evästeiden keräämä verkkosivustomme käyttöäsi koskeva tieto tallennetaan Googlen Yhdysvalloissa olevalle palvelimelle. Jos olet ottanut verkkosivustollemme käyttöön IP-osoitteesi anonymisoinnin, Google lyhentää IP-osoitteesi Euroopan unionin jäsenmaissa sekä Euroopan talousalueeseen kuuluvissa maissa. Huomaathan, että Google Analytics on verkkosivustollamme konfiguroitu siten, että IP-osoitteet rekisteröidään anonyymisti (niin kutsuttu IP-masking). Koko IP-osoite lähetetään Googlen Yhdysvalloissa sijaitsevalle palvelimelle anonymisoitavaksi vain poikkeustapauksissa. Google käyttää näitä tietoja verkkosivuston palveluntarjoajan puolesta analysoidakseen verkkosivuston käyttöä, kootakseen raportteja verkkosivuston toimista ja tarjotakseen muita verkkosivuston toimintaan ja Internetin käyttöön liittyviä palveluja verkkosivuston palveluntarjoajalle. Google ei yhdistä Google Analytics -toiminnon yhteydessä lähetettyä IP-osoitettasi muihin Googlen tallentamiin tietoihin. Voit hyväksyä istunto- ja/tai pysyvät evästeet tai estää niiden käytön selaimesi yksityisyysasetuksista. Jos päätät estää evästeiden käytön, et välttämättä pysty enää käyttämään kaikkia sivustomme toimintoja.

 

Käytämme myös Google Analytics -mainonnan ominaisuuksia, jotta voimme seurata näyttökertoja Google Display -verkostossa. Tätä tarkoitusta varten verkkosivustotietoja rikastetaan Googlen mainostuotteiden muiden kuin henkilökohtaisten tietojen avulla.

 

Voit estää verkkosivustosi (myös IP-osoitteen) käytön seurannan evästeiden välityksellä sekä Googlen mainostuotteiden tietojen seurannan ja käsittelyn lataamalla ja asentamalla selaimen laajennuksen, joka on saatavilla osoitteessa: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.